ponedeljak, 18.01.2021

Odnošenje i deponovanje smeća

Odnošenje i deponovanje smeća

JKP "Komunalac" organizovano odnosi smeće sa cele teritorije Opštine Inđija. Radna jedinica iznošenje smeća iz pojedinačnog i kolektivnog stanovanja raspolaže sa 6 specijalnih komunalnih vozila (auto smećara). Ukupan broj korisnika ove suluge je 14.052 sa tendencijom povećanja broja naših korisnika. Smeće se organizovano i redovno odnosi sa cele teritorije opštine Inđija svakoga dana prema godišnjem planu i programu.

Komunalac je od 2004. god. počeo da vrši zamenu velikih kontejnera 5 m³ sa kontejnerima 1/1 m³, koji su se pokazali kao praktični i ekonomski isplativi. Komunalac je do sada postavio 150 kontejnera 1/1 m³ u kolektivnim stanovanjima i na mestima na kojima su se u ranijem periodu počele pojavljivati tzv. ‘’DIVLJE DEPONIJE’’, a koje su stvarali građani koji nisu želeli da vode računa o izgledu i čistoći svoga grada. Ovi kontejneri se redovno prazne svakoga drugog dana tako da smo uspeli da saniramo i sprečimo nastajanje ‘’Divljih deponija’’ koje ugrožavaju životnu sredinu i narušavaju izgled grada i Opštine.