ponedeljak, 18.01.2021

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2015. GOD.

Na osnovu Člana 35 Zakona o računovodstvu i reviziji, obelodanjujemo finansijske izveštaje za 2015. g. JKP "Komunalac" Inđija

Finansijske izveštaje su potpisali

  • odgovorno lice u preduzeću, direktor Slavko Puvača
  • odgovorno lice za sastavljanje finansijskog izveštaja, Goran Vuković

Objavljeni su sledeći izveštaji:

  1. Bilans stanja
  2. Bilans uspeha
  3. Izveštaj o tokovima gotovine
  4. Izveštaj o promenama na kapitalu
  5. Statistički aneks
  6. Napomena uz finansijki izveštaj
  7. Mišljenje revizora
  8. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja od strane osnivača

- FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2015.g. JKP "KOMUNALAC" INĐIJA

(Za pregled ovog dokumenta je potreban Adobe Reader 6. Najnoviju verziju Adobe Readera možete skinuti odavde )