ponedeljak, 18.01.2021

Gradska pijaca

Gradska pijaca

Pijaca predstavlja jedno od najstarijih mesta prodaje poljoprivrednih proizvoda. Tokom istorije one su pratile razvoj društveno-ekonomskih odnosa i stalno su obogaćivane kako novom ponudom roba, tako i načinom prodaje i novom opremom.

Sana pijaca u današnjem smislu, predstavlja prostor namenjen i komunalno opremljen za obavljanje poljoprivredno-prehrambenih i drugih proizvoda i vršenje usluga u prometu roba. Opremanje, održavanje i korišćenje tog prostora vrši se u skladu sa važećim propisima.

Današnja sana pijaca ima odgovarajuću infrastrukturu i određeni broj stalnih objekata na njoj. Pijace su nom postale neophodnost i tradicija, legalni oblici prodaje pojedinih vrsta roba sa pravnom regulativom. Dok su u seoskim područijima pijace vezane za određene dane u nedelji, u isto pijace u gradovima postaju svakodnevna potreba gradskog stanovništva tako da zauzimaju značajno mesto u urbanističkom planu.

Pijace su postale svojevrstan barometar cena i pokazatelj socio- ekonomskog raslojavanja stanovništva, odnosno razvoja pojedinih privrednih delatnosti.
Inđijska Gradska pijaca je zelena pijaca locirana u strogom centru grada i prostire se na površini od 3.309,19m² sa ukupnim brojem tezgi 327 sa površinom od 816m..