subota, 17.03.2018

Kalendar odnošenja PET ambalaže i PAPIRA

MESTO

JANUAR

FEBRUAR

MART

APRIL

BEŠKA

UTORAK

06.01.2018.

UTORAK

06.02.2018.

UTORAK

06.03.2018.

UTORAK

03.04.2018.

GLADNOŠ

MARADIK

UTORAK

16.01.2018.

UTORAK

13.02.2018.

UTORAK

13.03.2018.

UTORAK

10.04.2018.

LJUKOVO

JARKOVCI

UTORAK

23.01.2018.

UTORAK

20.02.2018.

UTORAK

20.03.2018.

UTORAK

17.04.2018.

ČORTANOVCI

UTORAK

30.01.2018.

UTORAK

27.02.2018.

UTORAK

20.03.2018.

UTORAK

17.04.2018.

KRČEDIN

SL.VINOGRADI

SREDA

03.01.2018.

SREDA

07.02.2018.

SREDA

07.03.2018.

SREDA

04.04.2018.

NOVI SLANKAMEN

SREDA

10.01.2018.

SREDA

14.02.2018.

SREDA

14.03.2018.

SREDA

11.04.2018.

STARI SLANKAMEN

SREDA

17.01.2018.

SREDA

21.02.2018.

SREDA

21.03.2018.

SREDA

18.04.2018.

NOVI KARLOVCI

SREDA

24.01.2018.

SREDA

28.02.2018.

SREDA

28.03.2018.

SREDA

25.04.2018.

INĐIJA

ČETVRTAK

11.01.2018/ 25.01.2018.

ČETVRTAK

08.02.2018. / 22.02.2018.

ČETVRTAK

08.03.2018./ 22.03.2018.

ČETVRTAK

05.04.2018./ 19.04.2018./  

Kalendar odvoženja PET ambalaže i PAPIRA JANUAR 2018. - APRIL 2018. GODINE