ponedeljak, 21.09.2020

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2007. GOD.

 Na osnovu Člana 35 Zakona o računovodstvu i reviziji, obelodanjujemo finansijske izveštaje za 2007. g.  JKP "Komunalac" Inđija

Finansijske izveštaje su potpisali

  • odgovorno lice u preduzeću, direktor Slavko Puvača
  • odgovorno lice za sastavljanje finansijskog izveštaja, Goran Vuković

Objavljeni su sledeći izveštaji:

  1. Bilans stanja
  2. Bilans uspeha
  3. Izveštaj o tokovima gotovine
  4. Izveštaj o promenama na kapitalu
  5. Statistički aneks
  6. Napomena uz finansijki izveštaj
  7. Mišljenje revizora
  8. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja od strane osnivača

 - FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2007.g. JKP "KOMUNALAC" INĐIJA